Shrek the Musical, The Arena, Riyadh, 7.30pm, May 1 to 13. SAR150 general, SAR250 gold, SAR375 platinum. shrekthemusicalinriyadh.com